ciput - ciput mengusha

29 May 2012

SNSD Taetiseo sings Banana Potato song ! cute !Taetiseo @MBC 

yah ! eat my punch !


Bababa babanana 
bababa babanana 
banana ahh potato na ah ah ~
banana ah ah ~
togalino potato ni gani balo bani kano jiga~ 
bababa babanana yo plano hu lapa nono tu ma banana like a nupi talamo 
banana ba baa potato ho hooooo togalino potato ni gani balo bani kano jiga bababa babananaaaaaaaa!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...